Nyhedsbrev nr. 2 - Rejseholdet om Vandforsyning 2015 - 2016

13-05-2015

Vejledning om indsatsplanlægning

Den 21. april 2015 offentliggjorde Naturstyrelsen en ny vejledning om indsatsplaner, der skal hjælpe kommunerne med at udarbejde planer for at sikre drikkevandsinteresserne i kommunerne. Vejledningen beskriver relevante juridiske og praktiske problemstillinger og er delt op i tre afsnit om henholdsvis udarbejdelse, vedtagelse og gennemførelse af indsatsplaner. Naturstyrelsen udsender supplerende vejledningstekst specifikt om indsatsplanlægning inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), nårafgrænsningen af disse områder sendes i høring forventet medio 2015 .

Ingen ny tilskudsordning

I 2012 og 2013 afsatte regeringen i alt 40 mio. kr. til støtte for kommunernes arbejde med boringsnære beskyttelsesområder. En mindre del af puljen gik til finansiering af et BNBO-rejsehold, der besøgte næsten alle landets kommuner og vejledte bredt om BNBO samt øvrige regler om grundvandsbeskyttelse og drikkevand. Tilskudsordningen var en stor succes, og der blev søgt om finansiering af flere projekter, end der var midler til.

Staten beregner boringsnære beskyttelsesområder i 2015 & 2016

Der er nu afsat midler til at fastlægge BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder) for de resterende indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som ikke i dag har fastlagt BNBO . BNBO vil fra centralt hold blive fastlagt i 2015 og 2016 af Naturstyrelsen. Der er således, i modsætning til den tidligere statslige tilskudsordning, ikke tale om en tilskudspulje, som skal søges. Naturstyrelsen sikrer, at kommunerne løbende inddrages ved identifikation af de relevante boringer, og således at kommunerne løbende får mulighed for at bidrage med lokale, konkrete oplysninger, som måtte have betydning for arbejdet.

Kontakt det nye Rejsehold om Vandforsyning

Der er ligeledes afsat midler til etablering af et nyt Rejsehold om Vandforsyning i 2015 og 2016. Rejseholdet vejleder meget bredt om grundvandsbeskyttelse og drikkevand, herunder også om f.eks. vandsektorlov og klimatilpasning!

Som nævnt tidligere kan alle, der har lyst til at få besøg af det nye vandforsyningsrejsehold, skrive til  Obfuscated Email , hvorefter de vil blive kontaktet hurtigst muligt. 

Derudover har vandforsyningsrejseholdet en hotline på telefon: 93 56 40 62. Hotlinen er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12 & onsdag fra kl. 13 - 15.

Abonnér på rejseholdets nyhedsbrev

Rejseholdet om Vandforsyning udsender nyhedsbreve, som automatisk vil blive tilsendt alle interessenter, der tilmelder sig nyhedsbrevet her: www.nst.dk/vandforsyningsrejsehold