Nyhedsbrev nr. 11 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

22-12-2016

Ny bekendtgørelse og tilhørende vejledning træder i kraft 1. januar 2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har udarbejdet en ny bekendtgørelse og tilhørende vejledning om ”krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”, som var i offentlig høring fra 1. juli til 15. august 2016.

Med vedtagelsen af vandområdeplanerne 1. juli 2016, er de tidligere retningslinjer for kommunernes planlægning (retningslinje 40 og 41 i de tidligere vandplaner) ophævet. Dermed er også den tidligere administrationsmodel, den såkaldte trinmodel 1 , bortfaldet.

Bekendtgørelse  og tilhørende vejledning træder i kraft 1.1.2017.

SVANA inviterer i det nye år til tre regionale kommunemøder i januar 2017 for at præsentere den nye administrationsmodel. Møderne er målrettet såvel miljø – som planmedarbejderen i kommunen.

Rejsehold om Vandforsyning ønsker alle en Glædelig Jul & et Godt Nytår 

 1  ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” med tilhørende bilag 1, Naturstyrelsen, oktober 2012