Nyhedsbrev nr. 1 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

27-02-2015

Drikkevandsinitiativ 

Miljøministeren lancerede den 26. februar 2015 et drikkevandsinitiativ med ni tiltag, der skal beskytte grundvandet og sikre, at det benyttes på en smart måde. Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning er et af de ni initiativer.

Rejseholdet om Vandforsyning er et nyetableret rejsehold, som ikke har noget at gøre med det tidligere BNBO-rejsehold. Den tidligere tilskudsordning til beregning og fastlæggelse af BNBO er ophørt, da Naturstyrelsen nu varetager denne opgave frem til udgangen af 2016. 

Et særligt fokus for Rejseholdet om Vandforsyning er den fortsatte grundvandskortlægning, grundvandsbeskyttelse og de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som i 2015 og 2016 fastlægges af Naturstyrelsen for alle indvindingsboringer til almene vandforsyninger. 

Besøg hos alle landets kommuner

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning vil i 2015 og 2016 gerne komme på besøg i alle landets kommuner og drøfte alle de spørgsmål, som trænger sig på i forbindelse med grundvand, drikkevand, vandforsyning og de dertil relaterede spørgsmål om klimatilpasning – alt hvad der rører sig inden for vandets kredsløb – fra grundvandsbeskyttelse til genbrug af vand.  

Rejseholdet deltager også gerne i kommuners ERFA-møder eller temamøder fx sammen med forsyninger, vandværker, interesseorganisationer m.fl.

Kort sagt – vi stiller os til rådighed med relevante fagpersoner inden for de områder, I som kommune efterspørger – ved møder med jer ude i landet.

Vi har også oprettet en hotline, hvor kommuner kan ringe og få hurtig besked om de forskellige emner, som er nævnt ovenfor. 

Sådan kontakter du rejseholdet

E-mail: Obfuscated Email

Telefonisk hotline: 93 56 40 62 Vores hotline er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12 & onsdag fra kl. 13 - 15.

Sådan bestiller du et møde med rejseholdet:

Bestilling af besøg sker ved at skrive eller ringe til os. Vi vil gerne målrette besøget. Derfor beder vi dig som kommune om at udfylde dette  skema  og returnere det til rejseholdets e-mail minimum to uger før rejseholdets besøg.

Vi glæder os til at høre fra jer.

 

Print nyhedsbrevet (pdf)