2015-2016 Rejseholdet om Vandforsyning

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Rejsehold om Vandforsyning besøgte i 2015 og 2016 landets kommuner og drøftede alle de spørgsmål, som trængte sig på i forbindelse med grundvand, drikkevand, vandforsyning og de dertil relaterede spørgsmål om klimatilpasning – alt hvad der røret sig inden for vandets kredsløb – fra grundvandsbeskyttelse til genbrug af vand.  

Rejseholdet deltog også i kommuners ERFA-møder og temamøder f.eks. sammen med forsyninger, vandværker, interesseorganisationer, m.fl.

Kort sagt – vi stillede os til rådighed med relevante fagpersoner inden for de områder, I som kommune efterspurgte – ved møder med jer ude i landet.

Vi oprettede også en hotline, hvor kommuner kunne ringe og få hurtig besked om de forskellige emner, som er nævnt ovenfor.

Rejsehold om Vandforsyning udgav nyhedsbreve med et bredt fagligt spektrum. Læs tidligere udsendte nyhedsbreve via menuen.

Læs mere om  boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  og hvordan vi beskytter grundvandet .