Salten Å- systemet

Salten Å er et tilløb til Gudenå. Salten Å er mere end 20 kilometer lang fra sit udspring i Skærbæk plantage ved Sepstrup Sande til udløb i Gudenå opstrøms Mossø. Salten Å løber i et overvejende skovbevokset område gennem Salten Ådal til Salten Langsø og videre til Gudenå. De betydeligste tilløb er Skærbæk, Lillebæk og Ildalbæk fra nord. og fra syd tilføres vand fra Nimdrup Bæk og Lystrup Å.

Billede fra Salten Å. (Foto Naturfocus)