Ulvedybet

Ulvedybet ligger i Jammerbugt Kommune cirka 16 kilometer vest for Nørresundby kun adskilt fra Limfjorden af en dæmning. Søen er den sidste rest af en stor, lavvandet fjordarm, som blev afskåret fra Limfjorden i 1919. For at sikre afvanding af oplandet blev der i 1970’erne etableret en ringdæmning omkring søen og oprettet en pumpestation, som stadig er i drift. Søen har i perioder forbindelse til Limfjorden via en sluse i dæmningen.
Ulvedybet er saltholdig og kaldes derfor også for en brakvandssø.
Den er næringsrig og ligger i et stort intensivt dyrket landbrugsopland.
Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt siden 2009, hvor Ulvedybet blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer. Miljøstyrelsen har dog undersøgt søen med jævne mellemrum siden 1981.

Ulvedybet

Billede af Ulvedybet taget fra den nordlige ende af søen. Foto Miljøstyrelsen