Fisk

Fiskesammensætningen i en sø har stor betydning for livet i søen. En klarvandet sø er ofte domineret af rovfisk som gedder og større aborrer. Derimod er en uklar sø ofte domineret af skalle og brasen, som spiser dyreplankton og dermed giver planteplankton rigtig gode vækstvilkår i søen. Sammensætningen af fisk kan være årsag til manglende målopfyldelse i søen.

Miljøstyrelsen undersøger fisk i Tranemose cirka hvert sjette år.

Billede: Ålen kan bevæge sig over landÅlen kan bevæge sig over land. Foto Miljøstyrelsen

Fiskebestanden

Der er ikke fanget fisk overhovedet i Tranemose ved Miljøstyrelsens fiskeundersøgelser i 2009 og 2015. Da søen er meget sur med en pH på cirka 4,5, har mange fiskearter svært ved at overleve. Lav pH begrænser fiskenes mulighed for at gyde og gør det vanskeligt for fiskeyngel at overleve. Ål og aborre er dog to fiskearter, som potentielt kan findes i sure søer som Tranemose.

Da afløbet fra Tranemose til Tværmose er en meget tilgroet grøft, som der kun er vand i ved meget højvande, er det sandsynligvis kun ål, der kan indvandre til Tranemose. Søens isolerede beliggenhed forhindrer derfor også fiskene i at etablere sig i søen.

Billede af AborreBillede af aborre. Foto Miljøstyrelsen

En sur sø uden fisk som Tranemose har ofte et rigt liv af insekter, da de ikke har så mange fjender. I 2009 fandt Miljøstyrelsen blandt andet rigtig mange vandkalve i fiskeundersøgelsens ruser.

VandkalveBillede af vandkalve. Foto Miljøstyrelsen