Kvie Sø

Kvie Sø ligger på Grindsted Hedeslette nord for Ansager i Varde Kommune.
Kvie Sø er en såkaldt lobeliesø. Betegnelsen lobeliesø henviser til vandplanten tvepibet lobelie, der har lagt navn til denne sjældne søtype i Danmark. Udover tvepibet lobelie vokser den meget sjældne vandplante gulgrøn brasenføde også i søen.
Kvie Sø er fredet på grund af dens undervandsplanter. I 1989 blev Kvie Sø udvalgt som en af de søer, der indgik i Vandmiljøplanens intensivt overvågede søer. Lige siden er søen blevet hyppigt undersøgt.
Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt siden 1989, hvor Kvie Sø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.

Kvie Sø

Billede af Kvie Sø taget fra den sydlige ende af søen. Foto Miljøstyrelsen