Fisk

Fiskesammensætningen i en sø har stor betydning for livet i søen. En klarvandet brakvandssø kan være domineret af forskellige arter afhængigt af saltholdigheden i vandet.

Derimod er en uklar brakvandssø ofte domineret af hundestejle, som spiser dyreplankton og dermed giver planteplankton rigtig gode vækstvilkår i søen.

Miljøstyrelsen har foretaget fiskeundersøgelser i Keldsnor i 2010, 2013 og 2017.

Garn sættes sidst på eftermiddagen og tages op tidlig morgen. I løbet af de dage der fiskes, vil Miljøstyrelsen typisk være at finde tæt på søen, hvor garnene røgtes, og fiskene måles og vejes.Garn sættes sidst på eftermiddagen og tages op tidlig morgen. I løbet af de dage der fiskes, vil Miljøstyrelsen typisk være at finde tæt på søen, hvor garnene røgtes, og fiskene måles og vejes. Foto Miljøstyrelsen

Fiskearter

Ved fiskeundersøgelsen i 2017 fandt Miljøstyrelsen fem arter i Keldsnor. Det var trepigget hundestejle, nipigget hundestejle, karuds, rudskalle og ål. Der blev dog kun fundet få karudser, rudskaller og ål.

Både trepigget og nipigget hundestejle er meget almindelige fiskearter i brakvand. Også ved tidligere undersøgelser var der flest trepigget hundestejler.

Fiskebestanden

Den mest almindelige fiskeart i Keldsnor er trepigget hundestejle. Trepigget hundestejle er mellem 4 og 11 centimeter lang. Den bruger de tre pigge på ryggen til at forsvare sig med.

Hundestejlen lever af dyr ved søens bund, insekter og små krebsdyr. Rudskallen er væsentligt større end hundestejlen. Derfor udgør den en større del af den samlede biomasse.

Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste fiskeundersøgelse i 2017Fiskesammensætning fordelt på antal og vægt ud fra seneste fiskeundersøgelse i 2017

Billede af trepigget hundestejleBillede af trepigget hundestejle. Foto Miljøstyrelsen

Fiskefangstens størrelse angives typisk som CPUE (Catch Per Unit Effort), det vil sige den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn, opgjort som henholdsvis antal og biomasse målt i gram. Fangsten opdeles ligeledes efter størrelse med længde over og under 10 cm. Resultaterne er baseret på et antal garn, hvis antal og placering er bestemt og fordelt i forhold til søens størrelse og dybde.

Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angivet i CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn målt som antal eller biomasse i gram.
Figuren viser fangstens størrelse ved forskellige fiskeundersøgelser angivet i CPUE (Catch Per Unit Effort), som er den gennemsnitlige fangst af fisk pr. garn målt som antal eller biomasse i gram.

Miljøstyrelsen har foretaget fiskeundersøgelser i Keldsnor i 2010, 2013 og 2017. Fra 2010 til 2013 skete der et fald fra 478 fisk pr. garn til 168 fisk pr. garn. I 2017 blev der kun fundet 3 fisk pr. garn.

Der er en skarv-koloni ved Keldsnor. Det er muligt, at antallet af fisk er faldet på grund af skarverne, som lever af småfisk. Det er dog almindeligt, at fiskebestanden i brakvandssøer varierer. Det skyldes ændringer i saltholdigheden.

Under stormvejr slår der saltvand ind fra havet. Det kan føre til, at de fisk, som ikke så godt tåler salt, forsvinder, og hundestejlen begynder at dominere. Når saltholdigheden igen bliver normal, forsvinder hundestejlen igen.

Rastende skarver ved Kelds Nor.Rastende skarver ved Kelds Nor. Foto Miljøstyrelsen

 

Data og oplysninger om fisk stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf