Furesø

Furesø er Danmarks dybeste sø og ligger i Nordsjælland umiddelbart nordvest for København i Mølleåens vandsystem. Søen er opdelt i et hovedbassin og det mere lavvandede bassin Storekalv i det nordøstlige hjørne. Søen ligger bynært i en tunneldal, der blev dannet under sidste istid.
Furesø er en næringsrig sø.
Den er påvirket af, at der tidligere er ledt spildevand til søen fra byerne i søens opland.
Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Furesø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.

Billede af Furesø taget fra den sydlige ende af søen. Foto Miljøstyrelsen

Billede af Furesø taget fra den sydlige ende af søen. Foto Miljøstyrelsen