Bryrup Langsø

Bryrup Langsø ligger i det Midtjyske Søhøjland umiddelbart sydøst for Bryrup i Salten Å’s og dermed i Gudenåens vandsystem. Det er en langstrakt sø, som ligger bynært i en tunneldal, der blev dannet under sidste istid.
Bryrup Langsø er en næringsrig sø. Den er påvirket af, at der tidligere er ledt spildevand til søen fra bysamfundene i søens opland.
Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Bryrup Langsø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.

Billede af Bryrup Langsø taget fra den østlige ende af søen. Foto Miljøstyrelsen

Billede af Bryrup Langsø taget fra den østlige ende af søen. Foto Miljøstyrelsen