Seneste rapporter med øvrige resultater fra den marine overvågning

 

EU’s havstrategidirektiv pålægger Danmark at overvåge en række særlige forhold, som anvendes til at vurdere havets miljøtilstand. 

En del af denne overvågning varetages af danske eller internationale universiteter og forskningsinstitutioner, og afrapporteres i særskilte rapporter. 

Disse rapporter findes herunder:

 

National monitoring of beach litter in Denmark 2018