Seneste rapporter med øvrige resultater fra den marine overvågning

 

EU’s havstrategidirektiv pålægger Danmark at overvåge en række særlige forhold, som anvendes til at vurdere havets miljøtilstand. 

En del af denne overvågning varetages af danske eller internationale universiteter og forskningsinstitutioner og afrapporteres i særskilte rapporter. 

Disse rapporter findes herunder:

National monitoring of beach litter in Denmark 2018

Fulmar Litter EcoQO monitoring in Denmark 2002-2017

Undervandsstøj i Indre danske Farvande 2018  

Spæklagstykkelse hos danske havpattedyr 2018