Privat urørt skov

Med denne ordning kan private lodsejere søge om tilskud til urørt skov.

Ansøgningsrunden er åben fra d. 15. april 2021 til og med d. 15. juni 2021

Søg tilskud

Formålet med udlæggelsen af urørt skov er at bevare og fremme biodiversiteten i private skove. Indsatsen er baseret på frivillig medvirken fra lodsejere. Udpegningen af privat urørt skov skal være omkostningseffektiv, og målrettes derfor skove med tilstedeværelse af, eller potentiale for, store naturværdier. Tilskuddet ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift på arealet. Miljøstyrelsen giver tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne. Desuden gives der tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser, som fremgår af vejledningen.

Kontakt

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for privat urørt skov kan du kontakte Miljøstyrelsen på  eller til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder i Østjylland eller Storstrøm.