Privat urørt skov

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til privat urørt skov i perioden 2. maj til 2. juli 2018. Der er afsat i alt 9,8 mio. kr. til ansøgningsrunden i 2018.

Liggende stamme med dødt ved. Foto af Miljøstyrelsen.