Privat urørt skov

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til privat urørt skov i perioden 1. maj til 1. juli 2019. Der er afsat i alt 22 mio. kr. til ansøgningsrunden i 2019.

Urørt skov

Om tilskudsordningen

Tilskud til Privat urørt skov er en del af aftalen om Naturpakken. Projekterne finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Der er én årlig ansøgningsrunde.

Formålet med udlæggelsen af urørt skov er at bevare og fremme biodiversiteten i private skove.  Indsatsen er baseret på frivillig medvirken fra lodsejere. Udpegningen af privat urørt skov skal være omkostningseffektiv, og målrettes derfor skove med tilstedeværelse af, eller potentiale for, store naturværdier. Tilskuddet ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift på arealet. Miljøstyrelsen giver tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne. Desuden gives der tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser, som fremgår af vejledningen.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til privat urørt skov indsendes til Miljøstyrelsen sammen med de nødvendige bilag. De ansøgte arealer skal også indtegnes i MiljøGIS.

Vejledningen om tilskud til privat urørt skov

Ansøgningsblanket til ansøgning om privat urørt skov

Link til MiljøGIS og vejledning til MiljøGIS

Link til videovejledninger til MiljøGIS

Bekendtgørelse om tilskud til privat urørt skov

OBS: Hvis du oplever problemer med ansøgningsskemaet i Firefox eller Chrome, så kan problemet evt. løses ved at bruge Explorer.

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for privat urørt skov kan du kontakte Miljøstyrelsen på eller til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder i Østjylland eller Storstrøm.