Privat urørt skov

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til privat urørt skov i perioden 1. maj til 1. juli 2019. Der er afsat i alt 10 mio. kr. til ansøgningsrunden i 2019.

Liggende stamme med dødt ved. Foto af Miljøstyrelsen.