Status på ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning 2018

26-10-2018
Skovtilskud

Miljøstyrelsen har ved udløbet af dette års ansøgningsrunde den 15. september modtaget i alt 328 ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning. Det svarer til 63 mio. kr.

Der er afsat 35 mio. kr. til tilskudsordningen i 2018, og det er derfor nødvendigt at prioritere ansøgningerne. Ansøgninger med tilvalg af forhøjet tilskud til anlæg med særlige miljøhensyn, som har opnået 2,62 point eller mere i prioriteringsscore, kan som følge heraf forvente at modtage tilsagn om tilskud, forudsat de i øvrigt opfylder støttebetingelserne. Prioriteringen er indtil videre vejledende.

Til sammenligning blev der i 2017 modtaget 421 ansøgninger svarende til et samlet tilskudsbeløb på 69 mio. kr. Efter prioritering og sagsbehandling blev der givet tilsagn til i alt 221 ansøgninger svarende til 36 mio. kr.