Orienteringsmøde om stormfaldsordningen den 26. juni

02-06-2014
Skovtilskud

Mødemateriale og opfølgning fra orienteringsmødet.

Tak for et konstruktivt møde på Kryb-i-ly den 26. juni.

Som aftalt har vi lagt mødematerialet, der blev anvendt på dagen på styrelsens hjemmeside.   

FAQ

Eksempel på ansøgning

Powerpoint

Retteark T1

Vi er i proces med at udarbejde det endelige ansøgningsskema til ordningen samt en FAQ med spørgsmål og svar vedrørende ordningen. Grundet ferie blandt centrale medarbejdere forventes disse først at foreligge primo august måned.

 

God sommer til alle