Deltag i konsulentmøde om skov- og naturtilskudsordninger 2020

07-02-2020

Du kan høre mere om tilskudsordninger for skovbruget, som åbner for ansøgninger i år. Infomødet bliver afholdt i Kolding onsdag den 15. april 2020.

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen inviterer til informationsmøde om årets skovtilskudsordninger. Du kan bl.a. høre mere om ordningernes formål og indhold og mulighederne for at søge tilskud fra dem. Mødet henvender sig til konsulenter, der arbejder med skov- og naturordninger.

Miljøstyrelsen fortæller om tilskud til:

  • Privat urørt skov
  • Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder

 

Landbrugsstyrelsen fortæller om tilskud til:

  • Privat skovrejsning
  • Skov med biodiversitetsformål
  • Multifunktionel jordfordeling

 

På mødet bliver der også mulighed for at stille spørgsmål om ordningerne generelt og kontrol af tilskud m.m.

 

Tid og sted

Mødet afholdes i Kolding:

Onsdag den 15. april 2020 kl. 9.30-13.15

Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Mødet starter kl. 10.00, og der vil være kaffe/the og brød kl. 9.30-10.00. Vi slutter klokken 13.15, og der vil være en sandwich til hjemturen.

 

Tilmelding

Det er gratis at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig.

 Tilmelding skal ske senest søndag den 30. marts 2020 til EU & Erhverv i Landbrugsstyrelsen på . Husk at anføre navn, e-mail, telefon og organisation.