Nye regler for kontrol og sanktion

21-07-2015
Skovtilskud

Naturstyrelsen indbyder til Konsulentmøde om nye regler for kontrol og sanktion

EU har udmeldt nye regler, som gælder for kontrol og sanktionering af alle indberetninger og udbetalinger af tilskud fra 2015 og fremefter. Der er ikke ændret i de krav og de forpligtelser, ansøger accepterede ved indgåelsen af tilsagnet. Der er alene ændret i den måde, hvorpå Naturstyrelsen skal opmåle, opgøre og sanktionere evt. overtrædelser af tilsagnet ved en kontrol. Dette gælder både for nye og for gamle tilsagn. Naturstyrelsen udsender medio august et brev direkte til tilskudsindehavere, hvor de kan læse nærmere om de nye reglers betydning for deres tilsagn.

Naturstyrelsen afholder på baggrund af de nye regler et konsulentmøde med gennemgang af de nye regler for kontrol og sanktionering. Der vil være god mulighed for at stille opklarende spørgsmål. 

Mødet afholdes torsdag den 13. august fra kl. 13 til 15.

Mødet afholdes i Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø, men der er også mulighed for, via video, at deltage i mødet på vores lokale enhed Søhøjlandet Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg

Der vil på mødet være kaffe / the og kage.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål kan rettes til Kresten Petersen ( ).
Tilmelding skal ske senest mandag den 10. august, og ved tilmelding bedes du oplyse om navn, e-mail, tlf.nr. og organisation, samt om du deltager på mødet i København eller Silkeborg.