Indbydelse til konsulentmøde om skovtilskudsordninger 2019

05-03-2019

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen indbyder til konsulentmøde den 9. april 2019 om tilskud til skovtilskudsordningerne.

Miljøstyrelsen orienterer om tilskud til:
• Læhegn og småbeplantninger
• Privat urørt skov
• Sammenhængende arealer i N 2000 områder

Landbrugsstyrelsen orienterer om tilskud til:
• Privat skovrejsning
• Skov med biodiversitetsformål

På konsulentmødet gennemgås tilskudsordningerne, som de ser ud i 2019, herunder ændringer i forhold til sidste år og fremtidsudsigter.

Der vil være mulighed for at komme med kommentarer og stille spørgsmål. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål om ordningerne generelt og kontrol af tilskud.

Mødet afholdes onsdag den 9. april 2019 klokken 9.30-13 på Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding.
Der vil være kaffe/te og brød klokken 9.30-10 og mødet starter klokken 10.
Vi slutter klokken 13 og der vil være en sandwich til hjemturen.

Tilmelding skal ske senest søndag den 31. marts 2019 til Mads N. Lund på . Husk at anføre navn, e-mail, telefon og organisation.


Med venlig hilsen

Tilskud, Miljøstyrelsen og EU og Erhverv, Landbrugsstyrelsen