Frist for indberetning af projekter med skovtilskud 2018

11-09-2018
Skovtilskud

Som følge af beslutningen om at flytte skov-tilskudssagerne med EU-medfinansiering fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen pr. 1. januar 2019, er det nødvendigt at lukke Miljøstyrelsens sagsbehandlingssystem i en periode.

Det betyder, at fristen for at indberette projekter med skovtilskud til udbetaling i indeværende år er den 30. september 2018 for tilskudsordningerne:

  • Tilskud til Privat Skovrejsning
  • Tilskud til skov med biodiversitetsformål
  • Tilskud til Foryngelse / konvertering til hjemmehørende arter
  • Tilskud til Driftsplanlægning
  • Tilskud til læhegn og småbeplantninger

Med venlig hilsen

Bettina Helle Jensen,
Kontorchef i Tilskud