Forlænget indberetningsfrist for privat skovrejsning fra 2013

06-01-2016
Skovtilskud

Kære abonnent

Som følge af det usædvanligt våde efterårsvejr 2015 forlænger Naturstyrelsen fristen for at indberette første rate af tilskud til privat skovrejsning i 6 måneder fra datoen for tilsagnet. Forlængelsen gælder for tilsagn til privat skovrejsning, der er givet i december 2013. Dispensationen følger af § 9 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 423 af 8. maj 2012 om tilskud til privat skovrejsning, hvor Naturstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere.

Venlig hilsen
Tilskud og projekter - Naturstyrelsen