Tilskud til private skove - ansøgningsrunden 2016

17-03-2016

Der er i år nye frister for ansøgning om tilskud til private skove.

Kære abonnenter,

Ansøgningsfristerne i 2016 er for tilskudsordningerne til skov:
Natura 2000 sikring af skov, grøndriftplan, foryngelse og særlig drift:  1. juni 2016.
Ansøgningsrunden forventes åbnet d.15. april. Vejledningerne er i øjeblikket i høring blandt Skovrådets medlemmer og lægges på hjemmesiden så snart høringen er gennemført.

Privat skovrejsning: 1. juli 2016.
Ansøgningsrunden forventes åbnet d.15. maj. Der afholdes konsulentmøde primo maj og vejledning forventes udsendt en uge inden.

Du kan se mere på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/privatskovtilskud  

På hjemmesiden kan du også følge med i eventuelle ændringer.

Med venlig hilsen
Naturstyrelsen.