Ansøgning åben for tilskud til bæredygtig skovdrift

18-04-2016
Skovtilskud

Du kan frem til 1. juni søge om tilskud til privat skov til Grøn driftsplan, Foryngelse og Skov med biodiversitetsformål (inkl. Natura 2000).

Naturstyrelsen har på hjemmesiden åbnet for ansøgning til tilskud til privat skov inden for ordningerne:

  • Grøn driftsplan
  • Foryngelse
  • Skov med biodiversitetsformål

Ordningen Skov med biodiversitetsformål er en sammenlægning af de hidtidige ordninger til Natura 2000 sikring af skov, tilskud til hasselmus og flagermus samt andre tilskud til særlig drift af skov.

Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2016

Tilskudsordningerne søges via særligt ansøgningsskema, som ligger under de enkelte ordninger på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/

Vejledninger om tilskudsordningerne ligger samme sted.