Ansøgning åben for tilskud til privat skovrejsning

01-07-2016

Du kan frem til 23. august 2016 søge om tilskud til privat skovrejsning.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har på hjemmesiden åbnet for ansøgning til tilskud til privat skovrejsning

Privat skovrejsning er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20. Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Ansøgningsfristen er den 23. august 2016.

Tilskud til privat skovrejsning søges via særligt ansøgningsskema, som ligger under privat skovrejsning på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside www.svana.dk

Vejledning om tilskudsordningen ligger samme sted.

Ny styrelse

Tidligere ordninger om tilskud til privat skovrejsning har været administreret af Naturstyrelsen. Fra 1. juli 2016 bliver Naturstyrelsen delt i to. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen (NST), som skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemføre projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv.

Deling af Naturstyrelsen har også betydning i forhold til denne tilskudsordning. Ordningen om tilskud til privat skovrejsning overgår den 1. juli 2016 fra Naturstyrelsen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.