Åbning af to tilskudsordninger 'Læhegn og småbeplantninger' og 'Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder'

03-06-2019

Vil du søge om tilskud til naturprojekter i 2019? Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger til Læhegn og småbeplantninger d. 3. juni til d. 2. september 2019 og ansøgninger til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder d. 3. juni til d. 5 august.

Tilskudsordningen Læhegn og småbeplantninger forsætter på den eksisterende bekendtgørelse med enkelte tilretninger i vejledningen. I 2019 er det muligt at få tilskud til at plante fælles beplantninger i skel, som en del af en kollektiv ansøgning. Derudover er der rettet på afstandskrav til skove, hvis der ligger en større vej mellem skov og tilskudsarealet. Der er udarbejdet en FAQ med gode råd og ofte stillede spørgsmål.

Tilskudsordningen Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder forsætter på den eksisterende bekendtgørelse med få ændringer i vejledningen. Bl.a. er tilbagebetalingskravet forenklet og det er muligt for lodsejere at søge i fællesskab. Det er også bedre beskrevet, hvilke andre tilskudsordninger der er forenelige med Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder. Ud over bekendtgørelsen og vejledningen er der i år lavet flere hjælpedokumenter til ansøgningen. Der er en opdateret FAQ og en uddybende vejledning til hvordan man søger kaldet ”Den gode ansøgning”.

Der vil i år på samtlige ordninger også blive lagt videovejledninger op til MiljøGIS, så der er både en visuel og en tekst guide til at bruge programmet. Der kan læses mere om tilskudsordningerne her.