Læhegn og småbeplantninger

Ansøgningsrunden for Tilskud til Læhegn og småbeplantninger 2019 er åben fra 3. juni til og med 2. september. Ansøgningspuljen for 2019 er på 10 millioner kroner.

OBS 2. september 2019:
Der har været problemer med MiljøGIS i dag, mandag d.2 september. Vi forlænger derfor muligheden for indtegning af læhegn og småbeplantninger i MiljøGIS til tirsdag d.3 september kl.23.59.
Ansøgning skal stadig indsendes senest mandag d.2 september kl.23.59. Kortbilag kan eftersendes, når arealerne er indtegnet i MiljøGIS.

Læhegn

Om tilskudsordningen

Tilskud til læhegn og småbeplantninger er en del af Naturpakken. Der er etableret en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land. Læhegn kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet, og på den måde sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer.

Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af læhegn og småbeplantninger. Ordningen stiller krav til kvaliteten af beplantningerne, og projekterne prioriteres efter størrelse. Tilskudsordningen kan søges af private lodsejere.

Sådan ansøger du om tilsagn

Ansøgning om tilsagn til læhegn og småbeplantninger indsendes til Miljøstyrelsen sammen liste over læhegn og småbeplantninger. De ansøgte arealer skal også indtegnes i MiljøGIS.

Vejledning om tilskud til læhegn og småbeplantninger 2019 

Læhegn og småbeplantninger - Gode råd og ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ansøgningsskema for læhegn og småbeplantninger 2019

Ansøgninger sendes til , alternativt hvis du vil anvende sikker post.

Hvis du oplever tekniske problemer med at underskrive og indsende ansøgningsblanketten, kan det skyldes den nyeste opdatering af Adobe. Send i stedet ansøgningen via mail, til . Underskriften kan du indsende enten ved at scanne den eller tage et billede og vedhæfte ansøgningen.

Liste over læhegn og småbeplantninger

Link til MiljøGIS og vejledning til MiljøGIS

Link til videovejledninger til MiljøGIS

Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger

OBS: Hvis du oplever problemer med ansøgningsskemaet i Firefox eller Chrome, så kan problemet evt. løses ved at bruge Explorer.

Sådan anmoder du om udbetaling af tilskud 

Anmodning om udbetaling af tilskud indsendes til Miljøstyrelsen sammen med liste over læhegn og småbeplantninger. De tilplantede arealer indtegnes i MiljøGIS.

Anmodning om udbetaling af tilskud til læhegn og småbeplantninger

Liste over læhegn og småbeplantninger

 

Vejledninger og bekendtgørelser fra tidligere år 

Vejledning om tilskud til læhegn og småbeplantninger 2018

Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger 2018

Vejledning om tilskud til læhegn og småbeplantninger 2017

Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger 2017

 

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for læhegn og småbeplantninger kan du kontakte Miljøstyrelsen på eller Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder.