Læhegn og småbeplantninger

Nyhed 11. september 2018:

FRIST FOR INDBERETNING 2018
Som følge af beslutningen om at flytte skov-tilskudssagerne med EU-medfinansiering fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen pr. 1. januar 2019, er det nødvendigt at lukke Miljøstyrelsens sagsbehandlingssystem i en periode.

Det betyder, at fristen for at indberette projekter med tilskud til læhegn og småbeplantninger til udbetaling i indeværende år er den 30. september 2018.

OPDATERING 3. AUGUST 2018
På grund af problemer med indtegning af ansøgninger i GIS udsættes ansøgningsfristen fra fredag den 3. august til onsdag den 8. august. Venlig hilsen Tilskudsteamet.

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til læhegn og småbeplantninger i perioden 2. maj til 3. august 2018. Der er afsat i alt 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.