Læhegn og småbeplantninger

Nyhed 24. oktober 2018:

Status på ansøgningsrunden for tilskud til Læhegn og Småbeplantninger 2018

Miljøstyrelsen har i perioden 2.maj – 8. august 2018 modtaget 20 ansøgninger om tilskud, med et samlet ansøgt beløb på ca. 5 mio. kr.
Til sammenligning blev der i 2017 indsendt 49 ansøgninger, med et ansøgt beløb på ca. 11,8 mio. kr. Efter prioritering og sagsbehandling, fik 15 af de ansøgte projekter tilsagn, med et samlet tilskud på ca. 9,8 mio. kr.


Nyhed 11. september 2018:

FRIST FOR INDBERETNING 2018
Som følge af beslutningen om at flytte skov-tilskudssagerne med EU-medfinansiering fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen pr. 1. januar 2019, er det nødvendigt at lukke Miljøstyrelsens sagsbehandlingssystem i en periode.

Det betyder, at fristen for at indberette projekter med tilskud til læhegn og småbeplantninger til udbetaling i indeværende år er den 30. september 2018.

OPDATERING 3. AUGUST 2018
På grund af problemer med indtegning af ansøgninger i GIS udsættes ansøgningsfristen fra fredag den 3. august til onsdag den 8. august. Venlig hilsen Tilskudsteamet.

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til læhegn og småbeplantninger i perioden 2. maj til 3. august 2018. Der er afsat i alt 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.