Læhegn og småbeplantninger

Tilskudsordningen Læhegn og småbeplantninger var finansieret af naturpakken, med tilskudsmidler i 2017-2019. Der kan derfor ikke længere søges om tilskud via denne ordning. 

Der kan fortsat indberettes projekter, som har fået tilsagn inden for den frist, som fremgår af tilsagnsbrevet.

Om tilskudsordningen

Tilskud til læhegn og småbeplantninger var en del af Naturpakken. Der blev etableret en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land. Læhegn kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet, og på den måde sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer.

Ordningen havde til formål at fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af læhegn og småbeplantninger. Ordningen stillede krav til kvaliteten af beplantningerne, og projekterne blev prioriteret efter størrelse. Tilskudsordningen blev søgt af private lodsejere.

 

Vedr. renholdelse af læhegn og småbeplantninger

Der stilles krav til renholdelse af beplantningerne i de første tre vækstsæsoner. Beskrivelse af vækstsæsoner kan findes i vejledningen. Er buske og træer i god vækst, kan nogle renholdelsesmetoder (eksempelvis harvning) være besværlige og i værste fald gøre skade på planterne. Miljøstyrelsen gør derfor opmærksom på, at overholdelse af kravet til renholdelse vurderes i forhold til, hvor god vækst planterne er i. Hvis planterne er i god vækst og ikke i fare for at blive udkonkurreret af ukrudt, kan renholdelsen tilpasses dette.

Kontakt

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for læhegn og småbeplantninger kan du kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email eller på Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder.