Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til friluftsfaciliteter i naturprojekter under landdistriktsprogrammet i perioden 30. april til 30. juni 2019. Der er afsat 4,4 mio. kr. til ansøgningsrunden.

Om tilskudspuljen

Formålet med friluftsordningen er at øge offentlighedens adgang til de naturområder, der er opstået eller med tiden vil forme sig i områder finansieret af landdistriktsmidler.

Der kan søges tilskud til et- eller flerårige friluftsprojekter, som medvirker til at give bedre adgang til- og nye muligheder for friluftsoplevelser i naturområder, der har modtaget projektstøtte fra EUs landdistriktsprogram. Det kan for eksempel være vandrerstier, fugletårne, shelters, badebroer eller cykelruter.

Tilskudspuljen til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet, er en del af aftalen om Naturpakken fra 2016. Projekterne finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Puljen er kun åben i 2019.

Sådan søger du tilskud

Du skal indsende udfyldt ansøgningsskema til Miljøstyrelsen sammen med de nødvendige bilag, se nedenfor.

Vejledning om tilskud til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet

Ansøgningsskema til ansøgning om friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet

Budgetskema

Udover ovennævnte skemaer, er der krav om, at ansøgningen skal indeholde:

  • Dokumentation for støtte fra EU's landdistriktsprogram
  • Tidsplan
  • Kort over projektområdet med de ansøgte friluftsfaciliteter og adgangsmuligheder

Hvis ansøgningen ikke indeholder de ovennævnte bilag vurderes ansøgningen som mangelfuld og vil få afslag.

Derudover kan ansøgningen indeholde:

  • Max 3 siders projektbeskrivelse med billeder.
  • Tilkendegivelse om at samtlige lodsejere er indstillet på projektet, hvis ansøgningen vedrører flere lodsejere

OBS: Hvis du oplever problemer med ansøgningsskemaet i Firefox eller Chrome, så kan problemet evt. løses ved at bruge Explorer.

Har du spørgsmål om Tilskudspuljen til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet kan du kontakte Miljøstyrelsen på .