LIFE informationsmøder

LIFE informationsmøde 2020

LIFE-programmet er, som den eneste EU-fond, helt og holdent rettet mod miljø- og klimamål.

I den kommende programperiode for 2021-2027 foreslår EU-Kommissionen at hæve budgettet til 5,45 mia. EUR – ca. 40 mia. kr. i fonden. Se mere om LIFE på: https://ec.europa.eu/easme/en/life

Onsdag den 1. april afholdes LIFE-konference på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart (ved siden af stationen).

Konferencen er delt op i to sessioner. Formiddagssessionen, som foregår i plenum, vil omhandle 2020-ansøgningsrunden, det nye LIFE-program, som gælder fra 2021, og andre grønne muligheder i EU's rammeprogrammer.

Programmet for eftermiddagssessionen (oplæg og workshop) bliver inddelt i de fire delprogrammer, der kommer i den nye LIFE-periode 2021-27:
1. Natur og Biodiversitet
2. Cirkulær Økonomi og Livskvalitet
3. Klimatilpasning
4. Ren Energi og Klimahandling

Se mere i programmet. Det er kun muligt at deltage i et spor.

Du kan tilmelde dig her. Tilmeldingsfrist: 23. marts 2020. Tilmeldingen er bindende.

Det er gratis at deltage, men vi forbeholder os ret til at opkræve no-show fee. Hvis du bliver forhindret, opfordrer vi til, at pladsen gives til en kollega.

Del gerne denne nyhed til andre, der kunne være interesseret i at søge LIFE-midler.

 

 

LIFE informationsmøde 2019

Miljøstyrelsen afholdt den 11. april 2019 informationsmøde om den nye ansøgningsrunde.

Informationsmaterialer fra mødet kan hentes herunder:

Agenda

LIFE præsentation og kontaktoplysninger på NCP, DK

LIFE NEEMO præsentation

EU Regionskontorer

Clima Bombina præsentation

Coast to Coast (IP) præsentation

Grundlæggende visning af LIFE årshjulet