Drikkevandspulje

Foto: Colourbox

Med denne pulje kan der søges om tilskud til drikkevandsbeskyttelse samt sløjfning af ubenyttede boringer.

Ansøgningsrunden forventes at åbne primo september 2022.

Med Finanslov 2022  er det aftalt at afsætte 170 mio. kr. til en drikkevandsfond. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2022-2023, 45 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025 til indsatserne. Drikkevandsfonden består af en tilskudspulje til at medfinansiere drikkevandsbeskyttelse i vigtige indvindingsområder i dag, samt i strategisk vigtige indvindingsområder i fremtiden. Der oprettes desuden en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede drikkevandsboringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis. Den nye drikkevandsfond skal bl.a. målrette drikkevandsindsatsen i de mest udsatte områder i samarbejde med vandværker og kommuner.

Der er afsat midler til konkrete indsatser i 2 nye tilskudspuljer, der skal:

  • Medfinansiere drikkevandsbeskyttelse i vigtige indvindingsområder i dag, samt i strategisk vigtige indvindingsområder i fremtiden. Til det er der afsat 32,5 mio. kr. i 2022, 32,5 mio. kr. i 2023, 29,9 mio. kr. i 2024 og 14,6 mio. kr. i 2025.
  • Afvikle ubenyttede drikkevandsboringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis. Til det er der afsat 2 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024.

Nyhed om drikkevandspuljerne kan læses her.

Aftalen om Finanslov 2022 kan læses her.

Under udarbejdelse.

Under udarbejdelse.

Under udarbejdelse.

Kontakt

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for drikkevandspuljen kan du kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.