Forsinkelse af udbetaling på tilskud til skovrejsning og skov med biodiversitetsformål

28-01-2019

Tilskudsordningerne for Privat skovrejsning og Skov med Biodiversitetsformål overgik fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen 1. januar 2019. Hvis du har anmodet om udbetaling af tilskud til enten skovrejsning eller skov med biodiversitetsformål er der en risiko for, at din udbetaling kan blive forsinket. Ved en forsinkelse forstås en sagsbehandlingstid på over 4 måneder.

Forsinkelsen skyldes primært at


• Miljøstyrelsen stoppede med behandling af udbetalingsanmodninger den 1. oktober 2018 for at kunne overdrage data og IT-systemer til Landbrugsstyrelsen inden årsskiftet.
• Landbrugsstyrelsen har brug for mere tid til at iværksætte de IT-løsninger som er nødvendige for at kunne udføre kontrol af sagerne inden der udbetales.
Du skal være opmærksom på, at denne risiko for forsinkelse også kan have betydning for din udbetaling af grundbetaling under art. 32 for de tilplantede arealer, som kan anmeldes i Fællesskemaet fra 1. februar 2019.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Landbrugsstyrelsens Kundecenter på 33 95 80 00.