Natura 2000-skovhandleplaner

Skovhandleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer.

Skovhandleplanerne udstikker rammerne for beskyttelsen af skovene i Natura 2000-områderne. Målet er at beskytte de særligt udpegede arter og naturtyper, der findes i skovene.

Med skovhandleplanerne skal ti forskellige skovnaturtyper beskyttes. Der drejer sig bl.a. om en række bøge- og egeskove samt to ”våde” skovtyper: skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov.

I nogle områder vil der også være behov for en særlig indsats for en række dyre- og plantearter. F.eks. kræver den sjældne bille, eremit, at gamle, solbeskinnede løvtræer fyldt med sprækker og huller bliver bevaret.

Læs mere om de særligt udpegede habitat-naturtyper og -arter

Miljøstyrelsen skal sikre gennemførelse af skovhandleplanerne inden udgangen af år 2021.

Se skovhandleplanerne

Under hver handleplan finder du også det forslag, som var i offentlig høring og høringsnotatet for den enkelte skovhandleplan.