Proces - sådan bliver Natura 2000-planerne til

Natura 2000-planerne bliver opdateret hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov). Natura 2000-planer 2016-21 er anden generation af naturplaner. Her kan du få overblik over de processer, der knytter sig til de vedtagne planer.