Proces - sådan bliver Natura 2000-planerne til

Natura 2000-planerne bliver opdateret hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov). Her kan du få overblik over de processer, der knytter sig til de vedtagne planer.

Basisanalyser

Første trin i planlægningen af Natura 2000-planerne er en basisanalyse for hvert af de udpegede Natura 2000-områder. Basisanalysen dannede grundlaget for en dialog om Natura 2000-planerne og for udarbejdelsen af planforslag. 

Dialogfase

Myndigheder, foreninger og særligt berørte lodsejere blev informeret om basisanalyserne og inviteret til en drøftelse af ideer forud for udarbejdelsen af forslag til planer. 

Forslag til Natura 2000-planer

Forslag til Natura 2000-planer offentliggøres og sendes i offentlig høring.

Endelige Natura 2000-planer

De endeligt vedtagne Natura 2000-planer offentliggøres efter endt høring. Efter offentliggørelsen har kommunerne 12 måneder til at udarbejde en kommunal handleplan for, hvordan Natura 2000-planerne kan gennemføres.

Grønt Fremdriftsforum

En mindre kreds af organisationer og foreninger, følger processen omkring Natura 2000-planlægningen.

Grønt Fremdriftsforum består af en mindre kreds af organisationer og foreninger, som særligt skal følge processen omkring Natura 2000-planlægningen.

Grønt Fremdriftsforum mødes et par gange årligt efter behov, og erstatter ikke andre rådgivende udvalg og fora, som for eksempel Vildtforvaltningsrådet, Skovrådet m.fl., der fortsat vil drøfte Natura 2000-spørgsmål indenfor deres arbejdsfelter.

Kommissorium Grønt fremdriftsforum - oktober 2012.pdf