Høringsprocessen

Forslag til Natura 2000-planer for hvert af de 252 Natura 2000-områder var i offentlig høring fra den 19. december 2014 til den 10. april 2015. Her var alle inviteret til at bidrage og deltage.

Natura 2000-planforslag nr. 142, Saltholm, var i fornyet høring ind til den 13. juli 2016 grundet en teknisk fejl.

Materiale fra høringen

Naturstyrelsens generelle høringsnotat vedrørende Natura 2000-planer  

Notat om forslag til Natura 2000-planerne   

Virkemiddelnotat

Strategi for gennemgang og opdatering af vildtreservater 2013

Plan - forstyrrelsestrusler og Natura 2000  (pdf)

Bilag 1 - Reservatbekendtgørelser  (pdf)

Bilag 2 - Natura 2000 implementeringsplan kort  (pdf)