Proces - sådan bliver Natura 2000-planerne til

Natura 2000-planerne bliver opdateret hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov). Natura 2000-planer 2016-21 er anden generation af naturplaner. Her kan du få overblik over de processer, der knytter sig til de vedtagne planer.

Ultimo 2013: Basisanalyser

Første trin i planlægningen af Natura 2000-planerne for 2016-21 var en basisanalyse for hvert af de udpegede Natura 2000-områder. Basisanalysen dannede grundlaget for en dialog om Natura 2000-planerne og for udarbejdelsen af planforslag. 

Læs mere om basisanalyserne

2014: Dialogfase

Myndigheder, foreninger og særligt berørte lodsejere blev informeret om basisanalyserne og inviteret til en drøftelse af ideer forud for udarbejdelsen af forslag til planer. 

Læs mere om dialogfasen

Ultimo 2014: Forslag til Natura 2000-planer 2016-21

Den 19. december 2014 blev forslag til Natura 2000-planerne er offentliggjort med høringsfrist til den 10. april 2015. Samtidig blev de endelige, opdaterede basisanalyser offentliggjort. 

Læs mere om høringen

April 2016: Endelige Natura 2000-planer 2016-21

De endeligt vedtagne Natura 2000-planer 2016-21 blev offentliggjort 20. april 2016. Efter offentliggørelsen har kommunerne 12 måneder til at udarbejde en kommunal handleplan for, hvordan Natura 2000-planerne kan gennemføres.  

Se de vedtagne Natura 2000-planer 2016-21

Grønt Fremdriftsforum

En mindre kreds af organisationer og foreninger, har fulgt processen omkring Natura 2000-planlægningen. 

Læs mere om Grønt Fremdriftsforum