Natura 2000-planer 2009-15

1. Skagens Gren og Skagerrak 

Naturplanen   Resume af planen   Bilag  

 

2. Raabjerg Mile og Hulsig Hede 

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

3. Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

4. Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

5. Uggerby Klitplantage og Uggerbt Å's udløb

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

6. Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

7. Rubjerg Knude og Lønstrup Klit

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

8. Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

9. Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

10. Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

11. Solsbæk

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

12. Store Vildmose

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

13. Svinkløv, Klitplantage og Grønne Strand

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

14. Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

15. Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

16. Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

17. Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

18. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

19. Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

20. Havet omkring Nordre Rønner

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

21. Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

22. Kielstrup Sø

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

23. Vullum Sø

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

24. Hanstholm Reservatet, hansholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

25. Vangså Hede

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

26. Ålvand Klithede og Førby Sø

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

27. Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

28. Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

29. Dråby Vig

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

42. Mågerodde og Karlby Odde

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

44 Lild Strand og Lild Strandkær

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

45 Korsø Knude

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

190 Kims Top og den Kinesiske Mur

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

191 Herthas Flak

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

192 Læsø Trindel og Tønneberg Banke

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

200 Navnsø med Hede

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

201 Øster Lovnkær

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

202. Lønstrup Rødgrund

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

203 Knudegrund

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

214 Tolne Bakker

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

215 Tislum Møllebæk

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

216 Saltum Bjerge

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

218 Hammer Bakker, østlig del

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

219 Sandbanker ud for Thyborøn

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

222 Villestrup Ådal

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

245 Ålborg Bugt, østlige del

Naturplanen   Resume af planen   Bilag

 

30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal

Naturplanen   Resume af planen   Bilag  

 

31 Kås Hoved

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

34 Brandstrup Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

37 Rosborg Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

38 Bredsgård Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

60 Skørsø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

61 Skånsø og Tranemose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

62 Venø, Venø Sund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

63 Sønder Feldborg Plantage

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

65 Nissum Fjord

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

67 Borris Hede

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

68 Skjern Å

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

70 Mose ved Karstoft Å

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

71 Kimmelkær Landkanal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

72 Husby Sø og Nørresø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

73 Lønborg

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

74 Husby Klit

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

220 Sandbanker ud for Thorsminde

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

221 Risum Enge og Selde Vig

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

225 Ovstrup Hede med Røjen Bæk

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

36 Nipgård Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

46 Anholt og havet nord for

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

48 Stubbe Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

49 Gudenå og Gjern Bakker

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

50 Tved Kær

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

54 Yding Skov og Ejer Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

57 Silkeborgskovene

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

58 Nordby Bakker

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

59 Kysing Fjord

Naturplanen    Resume af planen    Bilag  

 

76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

193 Store Middelgrund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

194 Mejl Flak

(plan udarbejdes senest i forbindelse med anden planperiode)

198 Hatter Barn

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

204 Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

205 Munkegrund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

207 Lysegrund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

223 Kastbjerg Ådal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

227 Mols Bjerge med kystvande

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

228 Stenholt Skov og Stenholt Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

229 Bjerre Skov og Haslund Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

230 Kaløskovene og Kaløvig

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

231 Kobberhage kystarealer

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

232 Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

233 Brabrand Sø med omgivelser

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

234 Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

236 Bygholm Ådal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

79 Munkebjerg Strandskov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

80 Højen Bæk

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

81 Øvre Grejs Ådal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

85 Hedeområder ved Store Råbjerg

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

86 Vejen Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

87 Nørrebæk ved Tvilho

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

89 Vadehavet

 

90 Sneum Å og Holsted Å

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

91 Kongeå

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

92 Pamhule Skov og Stevning Dam

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

96 Bolderslev Skov og Uge Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

97 Frøslev Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

99 Kongens Mose og Draved Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

100 Sølsted Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

101 Sønder Ådal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

102 UDGÅET

 

103 Kogsbøl og Skast Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

104 Lilleskov og Troldsmose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

105 Augustenborg Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

106 Mandbjerg Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

112 Lillebælt

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

197 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

 

226 Svanemose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

237 Ringive Kommuneplantage

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

238 Egtved Ådal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

246 Sydlige Nordsø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

108 Æbelø, havet syd for og Nærå

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

109 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

110 Odense Fjord

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

111 Røjle Klint og Kasmose Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

115 Østerø Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

116 Centrale Storebælt og Vresen

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

117 Kajbjerg Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

118 Søer ved Tårup og Klintholm

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

119 Storelung

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

121 Arreskov Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

123 Bøjden Nor

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

124 Maden på Helnæs og havet vest for

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

125 Vestlige del af Avernakø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

126 Stenrev sydøst for Langeland

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

127 Sydfynske Øhav

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

196 Ryggen

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

199 Broen

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

240 Svanninge Bakker

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

241 Rødme Svinehaver

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

242 Thurø Rev

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

128 Hesselø med omliggende stenrev

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

129 Gilbjerg Hoved

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

131 Gurre Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

132 Rusland

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

137 Kattehale Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

138 Bøllemose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

140 Vasby Mose og Sengeløse Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

141 Brobæk Mose og Gentofte Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

142 Saltholm og omliggende hav

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

143 Vestamager og havet syd for

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

145 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

148 Køge Å

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

149 Tryggevælde Ådal

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

150 Gammel Havdrup Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

151 Ramsø Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

152 Vallø Dyrehave

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

155 Udby Vig

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

164 Hov Vig

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

165 Udgået

 

166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

182 Holtug Kridtbrud

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

184 Hammeren og Slotslyngen

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

185 Gyldenså

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

187 Kystskrænter ved Arnager Bugt

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

188 Dueodde

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

189 Ertholmene

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

195 Gilleleje Flak og Tragten

(plan udarbejdes senest i forbindelse med anden planperiode)

 

206 Stevns Rev

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

209 Davids Banke

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

211 Hvideodde Rev

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

212 Bakkebrædt og Bakkegrund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

213 Randkløve Skår

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

235 Jægerspris Skydeterræn

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

243 Ebbeløkke Rev

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

244 Kyndby Kyst

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

158 Allindelille Fredskov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

159 Bagholt Mose

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

160 Nordlige del af Sorø Sønderskov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose

 

167 Skove ved Vemmetofte

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

170 Kirkegrund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

171 Klinteskoven og Klinteskov kalkgrund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

172 Lekkende Dyrehave

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

174 Maltrup Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

175 Horreby Lyng og Listrup Lyng

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

176 Krenkerup Haveskov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

177 Maribosøerne

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

178 Halsted Kloster Dyrehave

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

179 Nakskov Fjord og Inderfjord

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

180 Stege Nor

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

181 Oreby Skov

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

183 Busemarke Mose og Råby Sø

Naturplanen    Resume af planen    Bilag

 

208 Bøchers Grund

Naturplanen    Resume af planen    Bilag