Høringssvar

Se høringssvar, som Miljøstyrelsen har modtaget og hvor der er givet tilladelse til offentliggørelse

Høringssvar hvor der er givet tilladelse til offentliggørelse og som ikke indeholder personfølsomme eller personhenførbare oplysninger.

Høringssvar hvor der er givet tilladelse til offentliggørelse og hvor enten personfølsomme eller personhenførbare oplysninger er blevet anoymiseret.

Høringssvar hvor der efter indgivelse er taget stilling til offentliggørelse og som må offentliggøres. Evt. personfølsomme eller personhenførbare oplysninger er blevet anonymiseret.