Vildtreservater

Vildtreservater oprettes i henhold til lov om jagt- og vildtforvaltning med det formål at beskytte og styrke vildtlevende bestande af fugle og pattedyr.

Vildtreservater kan omfatte både offentlige og private arealer på land og på fiskeriterritoriet. I vildtreservaterne kan for eksempel jagt, kitesurfing, motorbådssejlads og andre menneskelige aktiviteter, som kan forstyrre dyrelivet, være helt eller delvist forbudt.

I reservaterne er der typisk et kerneområde med en stram regulering omgivet af områder med en mindre restriktive regler for færdsel og aktivteter.   


Kort over vildtreservaterne

Find afgæsningen af reservater og fredede områder ved at zoome ind på kortet. Vil du have mere detaljerede oplysninger om de begrænsninger, som gælder for jagt og færdsel i et bestemt område, kan du bruge kortet i Natur-GIS og beskrivelserne af de enkelte reservater længere nede på siden.