Trafikdræbte dyr

Kollisionsmønstret mellem vilde dyr og vejtrafik afhænger af såvel trafikmønstre som dyrenes adfærd og brug af landskabet. Risikoen for at påkøre et dyr på en given vejstrækning kan formodes at være bestemt af trafikale faktorer som trafikmængde, hastigheden, oversigtsforholdene og trafikmønstret over året og døgnet. Nedestående kort viser henholdsvis hvor dyr er påkørt i trafikken, og hvor stor risikoen er for at ramme et dyr.

Zoom ind på kortet for at se informationen på kortet. Ved at bruge knappen med de tre streger i venstre hjørne kan man slå de 2 lag fra eller til og se tegnforklaringen.