Høslætlaug

Der kommer efterhånden flere høslætlaug i Danmark. Leen er et meget let slåningsredskab og høslæt med le er en fordel på arealer, hvor maskiner har svært ved at komme frem.

Et velfungerende høslætlaug står for leslåning på Nydam  skoveng i Grib Skov. Her bliver slået ca. 1. juli, og der tages efterslæt i september. Her er der over årene kommet flere arter af alle næringskategorier. Der måles et lavere indhold af organisk stof og fosfor på den slåede eng sammenlignet med et uslået område. Ved slåning med le er det muligt at tage særlige hensyn og slå uden om planter med behov for længere tid til frøsætning, de kan vente til september slåningen. 

Få et overblik over høslætlaug på Danmarks Naturfredningsforenings Naturplejekort