Høslæt og biomassehøst som naturplejemetode

Med slæt fjernes det meste af biomassen af alle arter på en gang. For de lavtvoksende arter giver det mulighed for lys og gode vækstvilkår, når den skyggende biomasse er fjernet. De høje arter har fået fjernet en større andel af deres biomasse og bliver relativt mere svækkede.