Græsningstryk

Græsningstrykket angiver forholdet mellem antal dyr og mængden af tilgængeligt foder på det græssede areal. Effekten af græsning afhænger i høj grad af græsningstrykket.