Krondyr

Krondyr har været en del af den danske fauna siden kort efter istiden, hvor det indvandrede samtidigt med rådyret. Krondyrene var vidt udbredt i hele landet indtil midten af 1700-tallet, hvor det blev påbudt, at alle krondyr skulle bortskydes fra den frie vildtbane. De sidste dyr på øerne blev skudt i 1872 og overlevede derefter kun i Jylland. I dag findes der bestande af krondyr i store dele af Jylland og på Sjælland, med en samlet bestand på ca. 22.500 dyr, og de er under fortsat spredning.