Vildhestegræsning på Mols

Vildheste græsser på Mols

Foto: Rita M. Buttenschøn

I november 2016 blev der påbegyndt helårsgræsning med exmoorponyer i en 130 ha stor indhegning på Molslaboratoriets arealer i Mols Bjerge. Indhegningen rummer en mosaik af eng, kær, hede, overdrev og løvskove og krat i et kuperet landskab. Hestene græsser sammen med galloway. Startgræsningstrykket er på 12 heste og 13 køer. 

Exmoorponyer, ligeledes uden tilskudsfodring, har en årrække været anvendt til helårsgræsning på Langeland. Exmoorponyer anvendes desuden i en række naturplejeprojekter på heder og enge i Vestjylland. De stammer fra den vestlige del af England, hvor de har levet under frie græsningsformer på kystnære heder i et vådt og forblæst klima.

Se mere om exmoorponyer på Langeland