Bison

Europæisk bison blev introduceret på Bornholm i 2012. Et af formålene var at få undersøgt dens evne til at skabe lysåbne, varierede skovlandskaber. Europæisk bison fandtes i Danmark efter den sidste istid siden sammen med en række andre store dyr, bl.a. vildhesten og uroksen.