Valg af græsningsdyr

Nutidens husdyr har oprindelse i vildformer, der stammer fra forskellige habitattyper: Heste fra steppe og lysåbne, fragmenterede skove, kvæg fra lysåbne skove og får og geder fra busksteppe og kratskove i bjergegne. Vildformernes tilpasning til deres oprindelige levesteder afspejles i husdyrenes måde at græsse på. Raceudvikling inden for husdyrene, der har været målrettet mod større udbytte af mælk, uld, kød, trækkraft mm., har fremavlet en stor variation af racer. For husdyrene gælder generelt, at jo mindre forædlede racerne er, des mere robuste er de og i stand til at klare sig på marginale græsningsarealer. Der kan dog være meget stor forskel i hårdførhed inden for de enkelte racer som følge af avlsmål tilpasset egnsbetingede forskelle.

Før du udsætter græsningsdyr

Før du udsætter græsninsgdyr er det vigtigt at overveje om du har valgt de rigtige dyregrupper til afgræsningen. Dette kan du læse mere om her under de forskellige dyregrupper.

 

Mere information

Buttenschøn, J. Buttenschøn, R.M. 2003. Langtidseffekten af husdyrgræsning II: Skovudvikling under husdyrgræsning, s. 73-80.  I: Austad, I. Hamre, L.N Ådland, E. (eds.) Gjengroning av kulturmark. Bergen Museum og HSF, Bergen

Græsning og høslæt i naturplejen. Miljøministeriet. Naturstyrelsen, 2007.

Loucougaray, G. Bonis, A. Bouzillè, J.-B. 2004. Effects of grazing by horses and/or cattle on the diversity of coastal grasslands in western France. Biological Conservation 116, 59-71.

Parasitkontrol. Faktaark. Landbrugsinfo, 2013.

Robuste husdyrracer. Faktaark. Miljøministeriet. Naturstyrelsen, 2015.

Samgræsning og oversigt over græsningsdyr. Faktaark. Landbrugsinfo. 2013