Film om naturpleje

Hør fire naturplejere fortælle om deres naturplejeprojekter, og få inspiration til, hvordan du som lodsejer eller borger selv kan gå i gang med naturpleje i dit lokalområde.

Rewilding - planteædere som naturplejere

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Engfuglepleje ved Gundsømagle Sø

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kogræsning - Græssende køer som naturplejere

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Leslåning - høslet som naturpleje

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies