Vildtvenlig naturpleje

Græsning og anden naturpleje møder ofte modstand hos jægere, som frygter, at det vil have en negativ indflydelse på deres jagt. Naturpleje med græssende husdyr kan være biotopforbedrende, også i forhold til vildtet. Det dokumenteres bl.a. af resultater fra 6 års integreret forskning under forskningsprogrammet ”Vildt & Landskab”.