Store nælde

Stor nælde spredes bl.a. på arealer med vintergræsning. Kvæget æder nælderne, når de har blomstret, og er med til at sprede frøene, der bl.a. spirer i kokasser (Foto: Rita M. Buttenschøn).

Stor nælde kan både formere sig ved frø (danner en vedvarende frøbank) og vegetativt. Den spredes ved hjælp af jordstængler og kan danne tætte kolonier. Afskårne stykker af jordstængler kan danne nye kolonier. Den er en effektiv kolonisator på forstyrrede arealer, specielt på mere næringsrig bund. 

Positiv effekt

  • Er en vigtig foderplante/levested for mange insekter.

Negativ effekt

  • Stor nælde reducerer mængden af hø og græs, der er tilgængeligt for husdyrene.
  • Den vrages normalt af husdyr, så længe den er frisk og ung, men ædes gerne efter frøsætning eller som visne planter efter afslåning. Den indeholder stor mængde næring og er rig på vitaminer og mineraler. Græsningen efter blomstring og frøsætning reducerer ikke nælden.

Hvad fremmer etablering/spredning

  • Bar, næringsrig jord efter overgræsning, fodring eller anden forstyrrelse.
  • Jorddeponering, gamle bålpladser, og andre steder med en næringsophobning.

Kontrolmetoder

  • Undgå at skabe bar jord.
  • Undgå næringstilførsel, herunder bunker af grene mv.
  • Gentagne slåninger er ikke en særlig effektiv, men der vil langsomt ske en udpining, hvis det afslåede materiale fjernes eller ædes.
  •  Maskinel optrækning, hvis planten trækkes op, så snart stænglerne er stærke nok.
  • Sensommer- og efterårsgræsning. Planter ædes gerne om efteråret, men dyrene er også med til at sprede dem på arealet.