Ager-tidsel

Ager-tidsel (Foto:NatureEyes).

Ager-tidsel er en flerårig plante, der spredes ved hjælp af rodskud, som hurtigt kan kolonisere et område. Fra en veletableret plante eller koloni kan tidslen på et år brede sig op til 12 m. Selv små, 3 – 5 cm. lange, stykker af rødder kan danne nye planter. Planten spredes også i nogen grad ved frø. Disse spredes langt med vinden. Ager-tidsel er tilpasset til at overleve under græsning og optræder især hyppigt på enge og græsmarker. Den vrages af dyrene, dog ædes blomsterne i noget omfang især af hjortevildt.

Positiv effekt

 • Ager-tidsel har betydning for en række invertebrater, der lever af dens nektar, blade, blomster og stængler samt for frøædende fuglearter.

Negativ effekt

 • Den reducerer mængden af hø og græs, der er tilgængeligt for husdyrene.
 • Dens tornede blade gør hø vanskeligt at håndtere, og dens kraftige stængel kan være problematisk ved indpakning af wraphø.
 • Den kan udkonkurrere mere artsrige samfund i værdifulde naturområder.

Etablering/spredning fremmes af

 • Overgræsning og andre forstyrrelser af vegetationen, der fører til bar jord.
 • Næringsrig jordbund, specielt løs eller optrådt i veldrænede områder.
 • Foderpladser.

Kontrolmetoder

 • Undgå at skabe bar jord/huller i vegetationsdækket.
 • Optrækning/opgravning af planter ved håndkraft eller maskine.
 • Optrækning har størst effekt, når blomsterstanden er fuldt udviklet, men før den sætter frø.
 • De optrukne planter skal fjernes og brændes.
 • Afslåning med fjernelse af det afslåede, inden blomsterne springer ud.
 • Hævning af vandstand.
 • Kompaktering af bund.