Bekæmpelse af bjerg-rørhvene ved hjælp af afbrænding

(Foto: Sven Norup)

På Vestamager har Naturstyrelsen haft gode erfaringer med at brænde bjerg-rørhvene fulgt op af afgræsning med kvæg, så snart græsset begynder at spire – helst allerede omkring 1. april og med et græsningstryk på min. 1 sk/ha. Hvis græsningen har været utilstrækkelig, er afbrændingen gentaget.

Afbrænding fungerer bedst efter en periode med barfrost. På afbrændingsdagen skal der gerne være rimelig kraftig vind, ikke under 8 m/sek. Der brændes så store arealer som muligt – op til 100 ha. Hvor rørhvenen vokser i en mosaik med andre arter, kan ilden have svært ved at løbe. Her er en ATV med på-monteret gasbrænder meget effektiv.