Særlige problemarter i naturplejen

En række plantearter optræder som problemarter. De er kendetegnet ved at have en stor spredningsevne, er vanskelige at bekæmpe og udkonkurrerer en mere artsrig og naturtype karakteristisk vegetation. Flere af dem, f.eks. lysesiv og bjerg-rørhvene, kan fremmes både af græsning ved lavt såvel som højt græsningstryk, og kan udkonkurrere en stor del af den øvrige vegetation.

Udviklingen af problemarter optræder bl.a. i forbindelse med ekstensivering af driften, eksempelvis på mange enge hvor lysesiv breder sig og kan medføre en væsentlig nedgang i tilgængeligt foder for græsningsdyrene med mindre der foretages en målrettet bekæmpelse. Andre arter som gyvel spredes ofte i forbindelse med iværksættelse af naturpleje eller andre forstyrrelser af vegetationen med blottet jord til følge. Det giver gode spiringsmulighed for lyskrævende arter som f.eks. eng-brandbæger og gyvel. Mange arter spredes især langs transportkorridorer, veje, jernbaner og vandløb, via vind- og vandspredning eller via slåmaskiner.
Her gives en række eksempler på forebyggelse og bekæmpelse af problemarter bl.a. arter af særlig betydning for naturkvaliteten.